Algemene Voorwaarden en informatie Mond-Consult

Deze algemene voorwaarden en informatie zijn van toepassing op de diensten / behandelingen die geleverd worden door (Preventieve mondzorgpraktijk) Mond-Consult Annet Boode, gevestigd binnen het Integraal Therapeutisch Centrum, Keizersweg 25, 7451 CS te Holten.

Mond-Consult Annet Boode streeft er naar een goede en langdurige relatie op te bouwen met haar clientèle/patiënten en staat open voor suggesties.

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het alstublieft weten.

U dient bij het eerste bezoek een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee te nemen.

U hoeft geen verwijzing te hebben om mij te bezoeken!

1. De praktijk, de behandelaar en kwaliteit

1.1 Mond-Consult is een mondzorgpraktijk waarin Annet Boode de werkzaamheden uitvoert.

Annet Boode is in 1992 afgestudeerd aan de Academie voor mondhygiene en sindsdien werkzaam geweest in verschillende tandarts- en mondhygienistenpraktijken.

1.2 Mond-Consult Annet Boode heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om onafhankelijkheid te waarborgen. Uw behandelingen worden vergoed volgens de voorwaarden van uw aanvullende tandartskostenverzekering.

1.3 De behandelaar is lid van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM).

Het KRM is het openbare register voor mondhygiënisten in Nederland, die zich naast hun werkzaamheden als mondhygiënist bezighouden met deskundigheidsbevorderende activiteiten. Het KRM functioneert onafhankelijk van NVM-mondhygiënisten. Het KRM kenmerkt zich door kwaliteitseisen te stellen aan de beroepsgroep. Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit door middel van activiteiten gericht op het behouden of vergroten van hun deskundigheid.

1.4 Mond-Consult is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen.

2. Behandelingen

2.1 Bij inschrijving in de praktijk dient u de juiste persoonsgegevens te verstrekken aan Mond-Consult Annet Boode.

2.2 Behandelovereenkomsten worden mondeling met patiënten aangegaan. Op verzoek van de patiënt kan dit schriftelijk gebeuren.

2.3 Bij behandelingen boven 250 euro is Mond-Consult Annet Boode verplicht een begroting te maken. Indien de patiënt dit niet schriftelijk wenst te ontvangen zullen de kosten mondeling worden besproken.

2.4 Van iedere patiënt, ingeschreven bij Mond-Consult, wordt een dossier bijgehouden. De patiënt heeft recht op inzage in het dossier. Mond-Consult is verplicht het dossier 15 jaar na de laatste behandeling te bewaren.

2.5 Voor het verstrekken van patiëntgegevens aan derden heeft Mond-Consult uw toestemming nodig.

3. Afspraken

3.1 Behandelingen vinden plaats op afspraak en kunnen telefonisch en per mail gemaakt worden.

3.2 Mocht u verhinderd zijn, dan dient u uw afspraak uiterlijk 48 uur van te voren te verzetten. Mond-Consult kan de gereserveerde tijd dan nog opnieuw inplannen.

3.3 In de volgende gevallen is Mond-Consult genoodzaakt kosten in rekening te brengen:

Wanneer u niet aanwezig bent op het tijdstip van uw afspraak.

Wanneer u de afspraak niet minimaal 48 uur van te voren annuleert of verzet.

  • 1e keer niet nakomen 25,00 euro

  • 2e keer niet nakomen 50,00 euro

  • 3e keer niet nakomen 75,00 euro

  • 4e keer niet nakomen het volledige behandeltarief

4. Tarieven

4.1 Mond-Consult berekent de kosten van een behandeling aan de hand van tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zijn goedgekeurd en vastgesteld.

4.2 De patiënt is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling van een behandelingsfactuur onafhankelijk van de vergoeding door zijn/ haar verzekeraar.

5. Betalingen

5.1 Mond-Consult heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars om onafhankelijkheid te waarborgen. De factuur van een behandeling wordt u per post of email toegestuurd.

De betalingstermijn is 14 dagen.

U kunt de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt de vergoeding vanuit uw aanvullende tandartskostenverzekering. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar.

Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of u in aanmerking komt voor vergoeding.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed vanuit de basisverzekering.

6. Klachten

6.1 Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector is de zelfstandig ondernemende mondhygiënist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem, of van voor hem werkzame personen, jegens een patiënt.

6.2 Mond-Consult is lid van de branchevereniging Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en daarmee aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling . Deze is ondergebracht bij Stichting Expertisecentrum Klacht-en gezondheidsrecht (ECKG) en Stichting geschilleninstantie Mondzorg.

6.3 Mocht u een klacht hebben dan hoor ik graag eerst of we deze samen kunnen oplossen.

Als dat niet tot een tevredenstellend resultaat leidt kunt u kosteloos gebruik maken van de NVM-klachtenregeling bij de ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht). U krijgt een klachtenfunctionaris toegewezen die u bijstaat, advies geeft over het indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling.

Meer informatie kunt u vinden op: https://mondhygienisten.nl/klacht-over-je-mondhygienist/

Contactgegevens
NVM Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris (Stichting ECKG)
t.a.v. Klachtencoördinator mondhygiënisten
Houtschans 8
2352 CG  LEIDERDORP
E: mondhygienisten@eckg.nl
T: 023-7001210

7.Privacy en veiligheid

7.1 Ik deel uw persoonsgegevens uitsluitend met uw behandelend(tand)arts in het kader van uw behandeling. Mocht dit niet gewenst zijn dan dient u dat kenbaar te maken.

Ik bewaar uw persoonsgegevens 15 jaar, zoals de wet voorschrijft en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens van u hebben gekregen. Uw veiligheid en privacy staan bij onze praktijk voorop.

Mond-Consult Annet Boode heeft de informatie op deze website met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Recommended Posts