Klachtenregeling

“Mond-Consult”is via de Nederlandse vereniging voor Mondhygiënisten aangesloten bij een klachtenregeling.

1. Op grond van de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector is de zelfstandig ondernemende mondhygiënist verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem, of van voor hem werkzame personen, jegens een patiënt.

2. Mond-Consult is lid van de branchevereniging Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en daarmee aangesloten bij een klachten- en geschillenregeling . Deze is ondergebracht bij Stichting Expertisecentrum Klacht-en gezondheidsrecht (ECKG) en Stichting geschilleninstantie Mondzorg.

3. Mocht u een klacht hebben dan hoor ik graag eerst of we deze samen kunnen oplossen.

Als dat niet tot een tevredenstellend resultaat leidt kunt u kosteloos gebruik maken van de NVM-klachtenregeling bij de ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht). U krijgt een klachtenfunctionaris toegewezen die u bijstaat, advies geeft over het indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling.

Meer informatie kunt u vinden op: https://mondhygienisten.nl/klacht-over-je-mondhygienist/

Contactgegevens
NVM Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris (Stichting ECKG)
t.a.v. Klachtencoördinator mondhygiënisten
Houtschans 8
2352 CG  LEIDERDORP
E: mondhygienisten@eckg.nl
T: 023-7001210

Recommended Posts